Museet

På tunet bygger vi opp et museum over livet som leves og har vært levd her og i grenda ellers. Min mor, min bestemor er født her i grenda og min oldemor kom hit