Anne Louise Stangeland

I løpet av livet har jeg bodd mange steder. Jeg har studert kunst i Sverige og Finland. Som barn tilbragte jeg mine beste barndomsår på Raufoss. Noen har likt å gjøre et poeng av at jeg har flyttet fra vestkyst til vestkyst. Fra Stavanger til Gerlesborg (“bästa västkust”/ Bohuslän, Sverige) til Jakobstad/ Pietarsaari, Finland. Og så har jeg altså bodd på Vestre Toten og sydvest i London som barn.
Jeg har en spesiell forkjærlighet for Innlandet. Jeg forbinder det med noe lunt og trygt, verdens fineste dialekt, med granskog, steinrøys, tiriltunge, skiturer, hoppbakke, snøsmelting og fuglesang, og fjøsnissen som venter på grøten sin. Derfor var et en gave å få muligheten til å komme på et residensopphold i Natthagen. Innlandet binder sammen min historie: Raufoss, nærhet til Sverige og finske ætter. Jeg interesserer meg for finske utvandrere og skogfinnenes kultur og historie. Jeg ser fram til å oppsøke nye og gamle trakter, treffe Trond og Robert, og bare være til og søke skogens ro

During my life I have lived in many places. I have studied art in Sweden and Finland. As a child, I spent my best childhood years in Raufoss. Some likes to make a point that I am moving from a west coast to another west coast. From Stavanger to Gerlesborg (“best west coast” / Bohuslän, Sweden) to Jakobstad / Pietarsaari, Finland. And then I have lived in west Toten and south west in London as a child.

I am specially fond of Innlandet (East Norway). I associate it with something warm and safe, the world’s finest dialect, the spruce forests, the heaps of stones, wild flowers, skiing, ski jumping, melting snow, bird songs, and the gnome waiting for the porridge. Therefore, it was a gift to have the opportunity to come to a residency in Natthagen. The Innlandet  County (East Norway) connects my story: Raufoss, nearness to Sweden and Finnish clans.

I am interested in Finnish emigrants and forest culture and history. I look forward to seeking out new and old areas, meeting Trond and Robert, and just be there and seek the peace of the forest.

Anne Louise Stangeland gjestet Natthagen AiR programmet i september 2021.

Foto: Trond E S Indsetviken

Fotoserien: Natthagen 2

Vår gjestende kunstner har bidratt med en interessant spilleliste som du kan lytte til her:
https://open.spotify.com/playlist/7leRuK9Ytix30IuN8EG0DU?si=62a9ddacfba24079

Takk sier vi.

Les mer: https://no.wikipedia.org/wiki/Anne_Louise_Stangeland