Stien i skogen

Vi i ferd med å anlegge en “Earth Art” sti på tunet her hos oss. Det blir en sti med opplevelser og punkter der du kan stoppe opp og reflektere. Traseen er planlagt i samarbeid med den nederlandske kunstneren Jennifer Kumer som var residenskunstner her i 2022.

Stien starter rett bortenfor “Dukkenes hus” går inn i bjørkelunden og nedover i skogen til nederst på jordet, derfra skal skogen gå videre ut på furumoen for å avsluttes med ett “hus” Earth Art prosjekt , ett samarbeid med den Amerikanske kunstneren Adrianne Tamar Arachne og Trond E Solberg Indsetviken.

Adrianne in the studio @natthagenair


Det skal utarbeides kunstverk gjennom stien. Hovedfokuset er Earth Art som er forløperen for det mer kjente Land Art. Earth Art benytter seg av materialer som er på stedet, treverk, metall, stein, jord, planterester, planter, kvister, vann og andre materialer som finnes på stedet.

Du kan bli en deleier og bidra til å realisere kunstverk ved å benytte konto 1813 63 34847 og merk med “KUNSTVERK”