Eva Laila Hilsen

Gjester galleriet 16 juli til 28 august 2022

Eva Laila Hilsen er født på Gjøvik, oppvokst og jobber på Fagernes, og har sin utdanning i grafikk, tegning og farge.

Grafikk fra Statens Kunstakademi, 1987/88, tegning Kunst og Håndverksskolen/SHKS, Hamar tegnestudio, lærerutdaning fra Høgskole på Hamar og Notodden med hovedvekt på tegning, og Bergenholz Dekoratørskole.

Hun er medlem av Norske Billedkunstnere, norske malere, tegnere, grafikere og Oppland bildende kunstnere.

Hun har hatt en rekke utstillinger i inn- og utland, senest i Venezia 2021, deltatt på Høstutstillingen, Østlands- Trøndelag- Vestlandsutstillingen og har mottatt en rekke stipend og priser, og er kjøpt inn av private og offentlige gallerier og institusjoner. Hun har også hatt flere utsmykninger.

En kunstners yrke er som regel et «aleneyrke». De siste, snart to årene under pandemien, med strenge rammer rundt folks liv, nedstenginger, hjemmekontor, har en annerledes «alenehet» preget henne, så også hennes kunst.

Under koronaen har paletten og motivene endret seg. Huset er fortsatt med, men nå satt sammen med kubistiske, stramme geometriske former, flater og linjer, og nye farger som grønt, lysere rødt og jordfarger dominerer arbeidene. Sammen med disse nye fargene har hun allikevel ikke forlatt blått, gult og oransje, kjente farger i hennes arbeider.

Huset bruker hun som metafor på livet, det er deg, meg, og under pandemien, hvor mange har måttet forholde seg mer til hjemmet, har hun et ønske gjennom motiv og farger  å formidle stemning og følelser hun selv har hatt i denne tida i en annen «alenehet».