Kontakt

Mobil telefon:  47 37 68 26 eller 41 66 51 26
E-post: natthagen@natthagen.no

Hvis du vil skrive brev eller sende oss et postkort er adressen:
Natthagen R. Khoury
Linnerudvegen 100- Julussdalen
2410 Hernes
Vi har en plan om å lage en liten postkortvegg i museet. Kanskje du vil bidra

Du kan også abonnere på nyhetsbrev fra vår hjemmeside. Vi sender KUN ut når det er viktig informasjon.