Juli, ei fin tid

Vi har liksom hoppet over juni i år på grunn av Covid 19 og usikkerhet om oppstart av ny bru. Sommeren ble ikke helt slik vi håpet på. Vi savner våre gjester. De fine opplevelser og gode samtaler, historie og glede. Men vi må samtidig være bevisst på å ta seriøst tak i smittevern. Med alt det som finnes her av gjenstander og overflater sier det seg sjøl at da må vi ha ansatt to eller tre “desinfisatører ” (nytt norsk ord) og akkurat det har vi ikke budsjett til. Da må man foreta ett valg…
Juli blir heller ikke helt slik som vi planla, nå startes det opp med brubygging over Julussa for fullt og det er antydet at veien til oss blir stengt i hele juli. Da blir det umulig å holde åpent. Gleden er at vi får ny bru og at vi gjør vårt for at vi ikke bidrar til smitterisiko. Da kan vi håpe på at det blir mulig å åpne opp litt i august, imens nyt rosene som blomstrer akkurat nå på tunet.

Mai, ikke en lett avgjørelse.

Det har blitt mai 2020 og usikre tider for alle, også for oss her i Natthagen i Julussdalen. Det er en utrolig kjølig vår med snøbyger og vind som fyker rundt husene her i dalen. Men de tyrkiske vakre villtulipanene trosser været og blomstrer bare solen kommer fram. Vi får glede oss over det lille.

Mange har henvendt seg og har spørsmål til hvordan det blir her hos oss i sommer. Kulturministeren har stengt alle kulturelle aktiviteter fram til og med 15 juni. Smittevernreglene gjelder og de er ikke lette og overholde for oss, her er alt ganske tett og trangt.
Det er planlagt ny bru over Julussa som kanskje blir påbegynt i juni. da blir det en omkjøringsvei som går gjennom andre eiendommer. De vil vi ikke belaste. I klartekst betyr det at vi ikke kommer til å kunne åpne før tidligst 1. juli 2020.