Yngve Jørgensen 1-31 oktober 2022

I mitt kunstnerskap står tematikken synliggjøring og bevisstgjøring identitet og kultur i fokus. Hvor du har dine røtter og hvilken rolle du har i samfunnet er sentrale spørsmål jeg utforsker gjennom et økologisk perspektiv. Gjennom utforming av eksisterende materialer fra familien undersøker jeg tematikken identitet og tilhørighet. Hvem man er og hvordan man blir oppfattet som person, medmenneske og familiemedlem. Voksestedets natur er en annen måte å utforske vår menneskelig økologi på – hva som karakteriserer der vi vokser opp, sosialt, og geografisk sett.

Mitt nyeste pågående maleri med tittelen Hagerømlinger består av akryl på lin lerret. Her ønsker jeg å videreutvikle spørsmålene kretset rundt utenforskap og tilhørighet. Maleriet skal dekkes av blomster, vekster og planter som Miljødirektoratet mener utgjør høy eller svært høy økologisk risiko mot den norske flora. Gjennom å trekke naturen inn i kunsten forsøker jeg å stille spørsmål rundt hvordan vi definerer identitet og norsk natur? En natur som tidligere i historien har blitt hentet inn fra omverden og hjem i norsk flora, viser seg nå og være et faremoment.